Blog

Vesten svigter FN’s fredsbevarende indsats


JPEG - 115.7 kb
Dansk officer fra SHIRBRIG i Liberia. Foto: SHIRBRIG


Siden afslutningen af 2. verdenskrig har den vestlige verden søgt at opfylde FN-pagtens artikel 43, der opfordrer nationerne til i fællesskab at stille en udrykningsstyrke til rådighed for FN’s fredsbevarende og fredsskabende indsats – men uden den store succes.

Det tætteste man endnu er kommet er SHIRBRIG, der er en multinational brigade på højt beredskab, der i løbet af 7 dage kan have det første personel i et katastrofeområde eller i et område hvor der skal etableres en FN-mission.

Brigaden har med stor succes deltaget i 9 missioner siden år 2000 og desuden hjulpet Den Afrikanske Union med at starte 5 tilsvarende brigader i Afrika. Desværre ønsker flere af landene bag SHIRBRIG at lukke brigaden, da den efter deres opfattelse ikke længere opfylder sit mål – hvilket umiddelbart kan være svært at forstå.

Diskussionen om lukningen af SHIRBRIG er desværre kun et symptom på en langt værre sygdom, nemlig at den vestlige verden er ved at vende ryggen til FN’s fredsbevarende indsats og i stedet fokuserer på mindre lokale initiativer, f.eks. NATO Response Force eller EU’s Battlegroups. Ingen af disse styrker er dedikeret til FN – som SHIRBRIG er – men de kan tillige anvendes i en koalition, der kan gå i krig uden et FN-mandat.

Ser man på FN’s fredsbevarende indsats opdager man, at f.eks. USA, Japan og de 12 lande der deltager i SHIRBRIG tilsammen betaler mere end en tredjedel af FN’s budget, mens lande som Indien, Pakistan og Bangladesh tilsammen leverer omkring tredjedel af soldaterne til missionerne. Den selvforstærkende virkning ligger i at de lande der leverer flest soldater også får mest indflydelse i FN’s afdeling for fredsbevarende styrker og derfor bedre mulighed for at sende endnu flere soldater til missionsområderne.

FN betaler hård vestlig valuta for soldater og udstyr i missionsområderne – endda for biler uden motorer og soldater uden ordentlig udrustning og uddannelse – hvilket de tre store asiatiske lande har stor gavn af.

Spørgsmålet er så bare: Har de vestlige lande nogen fordel af denne udvikling? Eller er man ved at svigte FN’s fredsbevarende indsats og overlade den til lande der satser på kvantitet og ikke kvalitet på grund af ønsket om oprettelse af en Europa-hær?


Hans Henrik Larsen er Controller i SHIRBRIG (Multinational High Rreadiness Brigade for UN Operations)
Læs mere om Hans Henrik Larsen - klik her!