Folk i Bevægelse udgives af Folkebevægelsen mod EU - den organiserede tværpolitiske EU-modstand i Danmark. Bladet henvender sig til alle andre med interesse for dokumentation og debat om EU. Du kan læse om Folkebevægelsens arbejde og aktiviteter i såvel EU-Parlamentet som i Danmark, om den øvrige brede EU-modstand i Danmark og omverden og om EUs aktuelle udvikling.

Herunder kan du også læse tidligere udgaver af bladet i PDF-format.

Layout: Karen Hedegaard
Adresse: Folk i Bevægelse, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 København K.
Telefon 35 36 37 40. Fax 35 82 18 06.
Bladet er støttet af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa.


Folk i Bevægelse 1-9 2008 Folk i Bevægelse 1-9 2007 Folk i Bevægelse 8-9 2006 Folk i Bevægelse 1-6 2015 Folk i Bevægelse 1-9 2009 Folk i Bevægelse 1-6 2010 Folk i Bevægelse 1-6 2011 Folk i Bevægelse 1-6 2012 Folk i Bevægelse 1-6 2013 Folk i Bevægelse 1-6 2014 Folk i bevægelse 2016 1 -